Home / TÀI LIỆU KẾ TOÁN / 19 TRANG WEBSITE KẾ TOÁN CẦN LƯU Ý VÀ BIẾT KHI LÀM VIỆC

19 TRANG WEBSITE KẾ TOÁN CẦN LƯU Ý VÀ BIẾT KHI LÀM VIỆC

Dưới đây là những website kếtoán cần biết để tra cứu thông tin trong quá trình làm việc tại doanh nghiệp.
1. Trang chủ của tổng cục thuế: http://www.gdt.gov.vn/wps/portal
2. Tra cứu thông tin người nộp thuế : http://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstdn.jsp
3. Tra cứu thông tin về hóa đơn : http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn/main.html
4. Tra cứu thông tin người nộp thuế : https://dangkykinhdoanh.gov.vn/
5. Chuyển phát nhanh hồ sơ từ sở kế hoạch HN về công ty : http://dichvuhotrodoanhnghiep.hanoi.gov.vn/
6. Tra cứu DN rủi do cao về thuế : http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn/dnrrvp.html
7. Nộp hồ sơ kê khai thuế của hộ,cá nhân kinh doanh : http://canhan.gdt.gov.vn,http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/hct
8. Tra cứu bảo hiểm : www.baohiemxahoi.gov.vn/tracuu
9. Tra cứu mã số thuế cá nhân : http://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstcn.jsp
10. Tra cứu tờ khai hải quan : https://www.customs.gov.vn/Site…/TraCuuThongTinToKhaiHQ.aspx
11. Tra cứu Biểu thuế – phân loại – HS ( Hải quan ) : https://www.customs.gov.vn/SitePages/Tariff.aspx
12. Tra cứu nợ thuế ( Hải quan ) : https://www.customs.gov.vn/SitePages/TraCuuNoThue.aspx
13. Tra cứu thông tin của hộ , cá nhân kinh doanh :http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/hct
14. Danh sách doanh nghiệp rủi do về thuế :http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/dnrrvt
15. Trang tổng cục thống kế : https://thongkedoanhnghiep.gso.gov.vn/Login.aspx
16.Quyết định cưỡng chế hóa đơn :http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/qdcchd1
17.Danh sách các công ty bán hàng hoàn thuế GTGT cho nước ngoài :http://hanoi.gdt.gov.vn/…/tVJbT…/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
18. Tra cứu tình hình xử lý hồ sơ bảo hiểm xã hội :http://bhxhhn.com.vn/tracucdichvucongtructuyen/tabid/263/TopMenuId/-1/Default.aspx
19. Đăng ký giao nhận hồ sơ bảo hiểm xã hội : https://bhxh.vnpost.vn/Security/SignIn

 

19 TRANG WEBSITE KẾ TOÁN CẦN LƯU Ý VÀ BIẾT KHI LÀM VIỆC
5 (3) votes