Home / KẾ TOÁN TỔNG HỢP / Kế toán tài sản cố định / TRỌN BỘ HỒ SƠ THANH LÝ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH CẦN NHỮNG CHỨNG TỪ GÌ?

TRỌN BỘ HỒ SƠ THANH LÝ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH CẦN NHỮNG CHỨNG TỪ GÌ?

Tài sản cố định là gì?

Tài sản cố định hữu hình là tư liệu lao động có hình thái vật chất thỏa mãn các tiêu chuẩn của tài sản cố đinh tham gia vào nhiều chu kỳ kinh doanh của doanh nghiệp nhưng vẫn giữ nguyên hình thái vật chất ban đầu như: nhà xưởng, thiết bị máy móc, phương tiện vận tải….đồng thời thỏa mãn 3 tiêu chuẩn dưới đây:

 • Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản này;
 • Có thời gian sử dụng trên 1 năm trở lên;
 • Nguyên gái tài sản xác định một cách đáng tin cậy từ 30 triệu đồng trở lên.

Trong quá trình sử dụng tài sản cố định vì một lý do nào đó mà doanh nghiệp có ý muốn nhượng bán, thanh lý tài sản cố định cho cá nhân hoặc tổ chức khắc. Vậy trọn bộ hồ sơ thanh lý tài sản cố định cần những gì?

Bộ hồ sơ thanh lý tài sản cố định phục vụ cho việc sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

Theo mục 3.2.2, điểm 3.2, khoản 3, điều 35, thông tư số 200/2014/TT-BTC do Bộ Tài Chính ban hành ngày 22 tháng 12 năm 2014. Có hiệu lực thi hành ngày 01 tháng 01 năm 2015, thì hồ sơ thanh lý tài sản cố định của doanh nghiệp sẽ bao gồm:

 • Quyết định thanh lý tài sản cố định
 • Biên bản thanh lý tài sản cố định

Nhưng trên thực tế quá trình quyết toán các doanh nghiệp. Chúng tôi rút ra được bộ hồ sơ thanh lý tài sản cố định bao gồm:

 • Quyết định thanh lý TSCĐ
 • Biên bản thanh lý TSCĐ
 • Thông báo thanh lý TSCĐ
 • Hợp đồng thanh lý TSCĐ
 • Hóa đơn GTGT thanh lý tài sản cố định
 • Các hồ sơ liên quan như: Quyết định lập hội đồng thanh lý TSCĐ bao gồm: Giám đốc DN, Trưởng bộ phận, bộ phận hành chính kế toán

Trọn bộ hồ sơ thanh lý tài sản cố đinh file mẫu

Tải về: File đính kèm

Rate this post