Home / TÀI LIỆU KẾ TOÁN

TÀI LIỆU KẾ TOÁN

MẪU LƯU TRỮ CHỨNG TỪ KẾ TOÁN TẠI DOANH NGHIỆP

Việt lưu trữ chứng từ khoa học là một việc làm cần thiết tại doanh nghiệp và đặc biệt quan trọng trong công việc kế toán.  Phòng tài chính kế toán cần có quy định và cách phân loại lưu trữ chứng từ để đảm bảo chứng từ được lưu …

Đọc thêm

19 TRANG WEBSITE KẾ TOÁN CẦN LƯU Ý VÀ BIẾT KHI LÀM VIỆC

Dưới đây là những website kếtoán cần biết để tra cứu thông tin trong quá trình làm việc tại doanh nghiệp. 1. Trang chủ của tổng cục thuế: http://www.gdt.gov.vn/wps/portal 2. Tra cứu thông tin người nộp thuế : http://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstdn.jsp 3. Tra cứu thông tin về hóa đơn : http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn/main.html 4. …

Đọc thêm

CÁCH HẠCH TOÁN VÀ SƠ ĐỒ CHỮ T TÀI KHOẢN 111

cach-hach-toan-va-so-do-chu-t-tai-khoan-111-3

Tài khoản 111 dùng để phản ảnh thu, chi, tồn quỹ tại doanh nghệp gồm có : Tiền việt nam đồng, vàng tiền tệ và ngoại tệ Kết cấu tài khoản 111- Tiền mặt 1. Sơ đồ kế toán tài khoản 1111- tiền mặt Ví dụ minh họa 1, Ngày …

Đọc thêm