Home / Tag Archives: Quy trình nhập liệu trên phần mềm fast

Tag Archives: Quy trình nhập liệu trên phần mềm fast

Quy trình nhập liệu trên phần mềm fast

quy-trinh-nhap-lieu-tren-phan-mem-fast

Phần 1: hướng dẫn nhập liệu đối với doanh nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ, thương mại Nguyên tắc nhập. – Hóa đơn đầu vào  –>   nhập mua hàng, dịch vụ, chi tiền mặt,phiếu kế toán.  – Hóa đơn bán ra    –>    Bán hàng kiêm phiếu xuất kho, …

Đọc thêm