Home / Tag Archives: Kế toán vật tư công trình

Tag Archives: Kế toán vật tư công trình

Chức năng nhiệm vụ kế toán vật tư công trình

chuc-nang-nhiem-vu-cua-ke-toan-vat-tu-cong-trinh

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ  KẾ TOÁN VẬT TƯ CÔNG TRÌNH MÀ CÁC BẠN NÊN BIẾT I, Công việc hàng ngày: 1, Nhận phiếu yêu cầu mua vật tư thiết bị từ các tổ đội, công trình.. Tập hợp, kiểm tra yêu cầu mua hàng, phối hợp bộ phận 2, Kho …

Đọc thêm