Home / TIN TỨC / Sai phạm thường gặp ở hai sắc thuế: GTGT và TNDN

Sai phạm thường gặp ở hai sắc thuế: GTGT và TNDN

Trong bài viết chia sẻ hôm nay dichvuketoanthue68 sẽ đề cập đến những vi phạm vô tình của kế toán do chưa cập nhật thông tin, chính sách hoặc hiểu sai các thông tư nghị định của chính phủ liên quan tới kế toán. Trong đó những sai phạm thường gặp nhất đó là thuế GTGT và thuế TNDN.

A. Thuế GTGT

 1. Thuế GTGT đầu ra:
 • Đối với đơn vị XDCB thường kê khai thiếu doanh thu tính thuế GTGT theo giai đoạn của công trình. Đơn vị thương mại ,dịch vụ bán hàng nhưng chưa thu được tiền.
 • Xác định sai hàng hóa bán ra chịu thuế và không chịu thuế dẫn tới việc phân bổ thuế gtgt đầu vào không đúng theo từng đối tượng tính thuế.
 • Lập hóa đơn bán hàng không đúng quy định, kê khai thuế sót hóa đơn làm ảnh hưởng tới thuế GTGT đầu ra.
 • Hàng xuất biếu tặng, bán sản phẩm không xuất hóa đơn dẫn tới không kê khai thuế GTGT đầu ra.
 • Kế khai hóa đơn giảm so với hóa đơn xuất ra, khê khai thiếu doanh thu tính thuế dẫn tới giảm số thuế phải nộp, tăng số thuế được khấu trừ.

sai-pham-thuong-gap-o-hai-sac-thue-gtgt-va-tndn

     2. Khai thuế GTGT đầu vào được khấu trừ:

 • Khấu trừ thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ không nhằm mục đích phục vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Phân bổ sai hoặc, không phân bổ phần thuế giá trị gia tăng đầu vào đối với hàng hóa chịu thuế và không chịu thuế và hàng hóa xuất khẩu chă đủ điều kiện chịu thuế suất 0%.
 • Kê khai trùng hóa đơn, hóa đơn bất hợp phát, hóa đơn khống.
 • Không kê khai điều chỉnh giám thuế gtgt đầu vào đói với hàng hóa chịu hao hụt, tổn thât và điểu chỉnh giảm giá.
 • Kê khai thuế GTGT đầu ra chưa đúng quy định của phát luật:  Hóa đơn trên 20 triệu chưa thanh toán qua tài khoản ngân hàng, khấu trừ thuế GTGT đói với khản chi trả hộ nhà cung cấp. Khấu trừ thuế đối với khoản chi dùng cá nhân không phục vụ sản xuất kinh doanh. Sử dụng hóa đơn không đúng theo quy định để khấu trừ thuế đầu vào.

B. Thuế TNDN:

 1. Doanh thu tính thuế TNDN
 • Đơn vị xác định thiếu doanh thu tính thuế TNDN, sai niên độ tính thuế dẫn tới số thuế phải nộp giảm trong kỳ. Đây được xem là hành vi trốn thuế.
 • Chưa ghi nhận khoản chênh lệch tỷ gía trong kỳ đối với khoản ngoại tệ.
 • Kê khai doanh thu không đầy đủ, giấu doanh thu.
 • Thông qua hoạt động công ty mẹ ở nước ngoài nâng chi phí, giảm doanh thu nhằm trốn thuế tại Việt Nam

      2. Hạch toán chi phí không đúng theo quy định khi xác định thuế TNDN phải nộp.

 • Trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi, giảm giá hàng tồn kho không đúng theo quy định.
 • Kết chuyển chi phí vào giá vốn trong kỳ không tương ứng với giá trị doanh thu.
 • Tổng hợp chi phí cao so với giá trị công tình.
 • Sử dụng hóa đơn bất hợp pháp đưa giá trị chi phí vào công trình.
 • Hạch toán phần chi phí lãi vay không phục vụ sản xuất, vượt quá 150%. Chi phí lãi vay khi chủ doanh nghiệp góp vốn chưa đủ.
 • Hạch toán chi phí lương không đúng theo quy định của luật lao động và quy chế của công ty.
 • Chi tiền thưởng lễ tết không có trong thỏa ước lao động
 • Không hoàn nhập các khoản trích trước nhưng trong thực tế không chi
 • Mua sắm tài sản cố định hoạch toán thẳng vào chi phí trong kỳ, không hạch toán tăng tài sản và khấu hao theo quy định. 

3. Miễn thuế TNDN

 • Kê khai phần thuế TNDN được miễn chưa đúng quy định.
 • Chuyển lỗ không đúng quy định.
 • Hạch toán chi phí không đúng niên độ kế toán đặc biệt trong giai đoạn từ miễn thuế sang giảm thuế TNDN.
 • Cố tình hạch toán sai phần chi phí giữa hoạt động được miễn thuế và chịu thuế TNDN.
 • Xác định thuế TNDN được miễn, giảm do ưu đãi đầu tư vào dự án hết thời hạn được ưu đãi.
Sai phạm thường gặp ở hai sắc thuế: GTGT và TNDN
5 (2) votes