Home / TIN TỨC / Quy trình nhập liệu trên phần mềm fast

Quy trình nhập liệu trên phần mềm fast

Phần 1: hướng dẫn nhập liệu đối với doanh nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ, thương mại

  1. Nguyên tắc nhập.

Hóa đơn đầu vào  –>   nhập mua hàng, dịch vụ, chi tiền mặt,phiếu kế toán.

 – Hóa đơn bán ra    –>    Bán hàng kiêm phiếu xuất kho, hoá đơn bán hàng hoá dịch vụ.                   

– Nhập ngân hàng.(Chi tiết mục 3.5).

– Bảng TT lương, bảng chấm công    –>  Phiếu kế toán –>   nếu lương không thanh toán qua ngân hàng thì chi lương bằng tiền mặt.

-Thu tiền bán hàng, chi tiền trả nhà cung cấp.       

2. Công ty dịch vụ

Bước 1: Phân loại hoá đơn chứng từ đầu vào, đầu ra, ngân hàng….

Bước 2: Nhập vào phần mềm.

      a, mua vào:

  • Hoá đơn đơn đầu vào trên 20 triệu, dưới 20 triệu thanh toán qua NH (là HĐ ghi hình thức thanh toán CK)   –>   Mua hàng hóa và công nợ phải trả –> Hóa đơn mua hàng  dịch vụ.

Mã khách và người mua hàng; Tên nhà cung cấp.

  • Chi tiền mặt

+ Thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt: Vào phân hệ Tiền mặt, tiền gửi, tiền vay -> Phiếu chi tiền mặt loại 8.

Mã khách và người nhận tiền: Tên nhân viên trên công ty.

+ Giấy nộp tiên vào NSNN–> Vào phân hệ Tiền mặt, tiền gửi, tiền vay -> Phiếu chi tiền mặt loại 9.

+chi lương bằng tiền mặt, thanh toán công nợ bằng tiền mặt ->Vào phân hệ Tiền mặt, tiền gửi, tiền vay -> Phiếu chi tiền mặt loại 2.

quy-trinh-nhap-lieu-tren-phan-mem-fast

b, Hóa đơn đầu ra

Hóa đơn đầu ra-> Bán hàng và công nợ phải thu-> Hóa đơn dịch vụ

Chú ý: số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn đúng với số hóa đơn.

– Nhập ngân hàng: Chi tiết nhập ngân hàng ở mục 3.5

Bước 3: sau khi nhập xong hoá đơn vào phần mềm cần đối chiếu với tờ khai thuế GTGT để kiểm tra số thuế đã kê khai, số thuế trên sổ sách kế toán, kiểm tra coi còn thiếu sót hoá đơn nào không.

3.DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI:

Bước 1:  Phân Loại hoá đơn, chứng từ, ngân hàng…

Bước 2: Nhập vào phần mềm

  1. Nhập hóa đơn mua hàng->Kế toán mua hàng và công nợ phải trả-> phiếu nhập mua hàng.

Hóa đơn đầu vào mua dịch vụ trên 20 triệu-> Kế toán mua hàng và công nợ phải trả-> Hóa đơn mua hàng hóa dịch vụ.

  1. Chi tiền mặt

+ Thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt: Vào phân hệ Tiền mặt, tiền gửi, tiền vay -> Phiếu chi tiền mặt loại 8.

Mã khách và người nhận tiền: Tên nhân viên trên công ty.

+ Giấy nộp tiên vào NSNN-> Vào phân hệ Tiền mặt, tiền gửi, tiền vay -> Phiếu chi tiền mặt loại 9.

+Chi lương bằng tiền mặt, thanh toán công nợ bằng tiền mặt ->Vào phân hệ Tiền mặt, tiền gửi, tiền vay -> Phiếu chi tiền mặt loại 2.

c,Nhập hóa đơn bán ra-> Kế toán bán hàng và công nợ phải thu-> Hóa đơn bán hàng kiêm phiếu xuất kho.

Lưu ý: Hàng tồn kho muốn xuất bán thì trước đó phải nhập mua hoặc còn tồn từ kỳ trước, tránh tình trạng xuất hàng trước khi nhập

Tới cuối kỳ kiểm tra báo cáo hàng tồn kho->bảng nhập xuất tồn kiểm tra số lượng và giá trị tồn cuối kỳ không được để giá trị hàng âm. Ngoài ra còn phải đảm bảo ngày nhập hàng hoá phải trước ngày xuất hàng hoá tương ứng.

Bước 3: Kiểm tra đối chiếu lại

Sau khi nhập xong hoá đơn vào phần mềm cần đối chiếu với tờ khai thuế GTGT để kiểm tra số thuế đã kê khai, số thuế trên sổ sách kế toán, kiểm tra coi còn thiếu sót hoá đơn nào không.

kiểm tra số dư cuối kỳ ngân hàng khớp với phần mềm kế toán chưa.

Kiểm tra lại xem bảng cân đối đã cân chưa, các tài khoản từ đầu 5 tới đầu 9 còn số dư k?

 

Quy trình nhập liệu trên phần mềm fast
3.13 (8) votes