Home / KẾ TOÁN TỔNG HỢP / Một số lưu ý tài khoản 421 lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và lệ phí môn bài

Một số lưu ý tài khoản 421 lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và lệ phí môn bài

Lưu ý kế toán khi kết chuyển lợi nhuận sau thuế chưa phân phối ( 421) giúp không nhầm lẫn lãi lỗ các năm. Một số lưu ý về lệ phí môn bài tại doanh doanh.

1. Kết chuyển lợi nhuận chưa phân phối đầu năm

• Trường hợp có lãi, TK 4212 có số dư bên Có, kế toán ghi:

Nợ TK 4212 – LN sau thuế chưa phân phối năm nay

Có TK 4211 – LN sau thuế chưa phân phối năm trước

• Trường hợp lỗ, TK 4212 có số dư bên Nợ, kế toán ghi:

Nợ TK 4211 – LN sau thuế chưa phân phối năm trước

Có TK 4212 – LN sau thuế chưa phân phối năm nay

loi-nhuan-sau-thue

Lưu ý :

Kế toán rất hay quên bút toán kết chuyển lợi nhuận này

Kiểm tra xem đã mở chi tiết cho TK 421 (4211,4212) để kết chuyển lợi nhuận chưa, việc phân chia tiểu khoản, giúp các bạn xác định dễ dàng xác định lợi nhuận của kỳ hiện tại.

Không nhầm lẫn kết chuyển lợi nhuận của kế toán với chuyển lỗ của thuế.

2. Hạch toán lệ phí môn bài:

Hoạch toán chi phí thuế môn bài:

+ Thông tư 200:

• Nộp lệ phí môn bài : Nợ TK 3338 / Có TK 111, 112

• Hạch toán chi phí môn bài : Nợ TK6425 / Có TK 3338

+ Thông tư 133 :

• Nộp lệ phí  môn bài: Nợ TK 3338 / Có TK 1111

• hạch toán chi phí thuế môn bài : Nợ TK6422 / Có TK 3338

Mức lệ phí môn bài phải nộp

  • Bậc 1: Vốn điều lệ trên 10 tỷ mức lệ phí môn bài là : 3.000.000 đ
  • Bậc 2: Vốn điều lệ dưới 10 tỷ mức lệ phí môn bài phải nộp là: 2.000.000 đ
  • Bậc 3: Chi nhánh, VPĐD, địa điểm kinh doanh mức lệ phí môn bài phải nộp là : 1 000.000 đ

Nếu giấy phép kinh doanh được cấp vào 01/01 đến 30/06 thì phải đóng 100% lệ phí môn bài.

Nếu giấy phép kinh doanh được cấp từ 01/07 đến 31/12 bạn được giảm 50% số tiền thuế môn bài.

loi-nhuan-sau-thue-1

Nơi nộp thuế môn bài cho chi nhánh:

• Nếu DN có đơn vị trực thuộc (chi nhánh, cửa hàng…) kinh doanh ở cùng địa phương cấp tỉnh thì nộp Tờ khai thuế môn bài và thuế môn bài của các đơn vị trực thuộc cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp tai trụ sở chính.

• Nếu có đơn vị trực thuộc ở khác địa phương cấp tỉnh nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì đơn vị trực thuộc thực hiện nộp Tờ khai thuế môn bài và nộp thuế môn bài của đơn vị trực thuộc cho cơ quan thuế quản lý mơi có chi nhánh.

Theo ND 22/2020/NĐ-CP sửa đổi NĐ 139/2016/NĐ-CP về lệ phí môn bài có hiệu lực từ ngày 25/2/220 . Miễn lệ phí môn bài ( 1/1-31/12) cho các đối tượng sau:

  • Doanh nghiệp mới thành lập trong năm 2020
  • Hộ kinh doanh, cá nhân, nhóm cá nhân lần đầu hoạt động
  • Tổ chức doanh nghiệp được miễn lệ phí môn bài dẫn đến chi nhánh, văn phòng đại diện cũng được miễn lệ phí môn bài.
Rate this post