Home / KẾ TOÁN TỔNG HỢP / Một số rủi ro thường gặp trong kế toán tiền mặt, tiền gửi ngân hàng

Một số rủi ro thường gặp trong kế toán tiền mặt, tiền gửi ngân hàng

Trong công tác kế toán gặp bắt buộc rủi ro là điều không thể hạn chế khỏi, vì thế kế toán thuế 68  liệt kê cho quý khách một số rủi ro thường gặp trong kế toán. Cụ thể là 1 số rủi ro thường gặp trong kế toán tiền mặt, tiền gửi ngân hàng.

 1. Một số rủi ro trong kế toán tiền mặt

 • Chưa với biên bản tiền mặt tồn quỹ, biên bản kiểm kê thiếu chữ ký của thủ quỹ và Kế toán trưởng, không xây dựng thương hiệu hội đồng kiểm kê, không sở hữu chữ ký của Giám đốc và thành viên Hội đồng kiểm kê quỹ trên biên bản.
 • Biên bản kiểm kê sở hữu số tiền dư tới đơn vị đồng.
 • Quy trình kiểm duyệt phiếu thu, chi không chặt chẽ, không theo đúng theo quy trình, phiếu thu chi không đầy đủ chữ ký.
 • Số tiền ghi trên phiếu thu, chi khác với số liệu trên sổ sách kế toán.
 • Hạch toán thu chi tiền mặt không đúng kỳ.
 • sở hữu nghiệp vụ thu chi tiền mặt có số tiền to, vượt quá định mức trong quy chế tài chính. Phát sinh rộng rãi nghiệp vụ thu chi tiền trước và sau ngày khóa sổ.

mot-so-rui-do-thuong-gap-trong-ke-toan-tien-mat

 • mang rộng rãi quỹ tiền mặt.
 • Quỹ tiền mặt bị âm do hạch toán phiếu chi trước khi hạch toán phiếu thu.
 • Chênh lệch số tiền còn tồn quỹ thực tế và số liệu trên sổ sách kế toán.
 • Phiếu thu, phiếu chi chưa lập đúng quy định (thiếu dấu, chữ ký của Giám đốc, Kế toán trưởng, thủ quỹ,…), không với hoặc không phù hợp với chứng từ tuyệt vời hợp lệ tất nhiên, chưa đánh số vật dụng tự, phiếu viết sai không không lưu lại hầu hết, nội dung chi không đúng hoạt động buôn bán,
 • Chi quá định mức tiền mặt theo quy chế tài chính của doanh nghiệp nhưng không với quyết định hoặc phê duyệt của thủ trưởng đơn vị.
 • Phiếu chi trả nợ người bán hàng mà người nhận là cán bộ công nhân viên trong doanh nghiệp nhưng không mang phiếu thu hoặc giấy nhận tiền của nhà cung cấp kèm theo để chứng minh số tiền đã được trả cho nhà cung cấp.
 • Vi phạm nguyên tắc bất kiêm nhiệm: Kế toán tiền mặt đồng thời là thủ quỹ, chứng từ kế toán xếp chung có chứng từ quỹ, sổ quỹ và sổ kế toán không tách biệt…
 • Thủ quỹ có quan hệ gia đình có Giám đốc, kế toán trưởng.
 • Ghi lệch nhật ký chi tiền, số cái, sổ quỹ, không khớp nội dung, số tiền.
 • Ghi chép, phân chiếc, phản ánh chưa logic (không hạch toán tiền đang chuyển …)
 • mang hiện tượng chi khống hoặc hạch toán thiếu nghiệp vụ thu chi phát sinh.
 • cộng 1 hóa đơn nhưng thanh toán hai lần, thanh toán tiền lớn hơn số ghi trên hợp đồng, hóa đơn.
 • không với báo cáo quỹ tiền mặt định kỳ, thủ quỹ và kế toán không thường xuyên đối chiếu.
 • Hạch toán thu chi ngoại tệ theo các bí quyết không nhất quán, không theo dõi nguyên tệ.
 • Cuối kì kế toán không đánh giá lại khoản ngoại tệ tại thời điểm cuối năm.

mot-so-rui-do-thuong-gap-trong-ke-toan-tien-mat-1

 1. Một số rủi ro trong kế toán tiền gửi ngân hàng

 • Hạch toán theo giấy báo Nợ, báo với ngân hàng chưa kịp thời.
 • Chưa mở sổ theo dõi chi tiết cho từng ngân hàng, từng tài khoản.
 • Chưa đối chiếu số dư cuối kỳ mang ngân hàng.
 • Mở đa dạng tài khoản ở đa dạng Ngân hàng cần khó kiểm tra, kiểm soát số dư.
 • có hiện tượng tài khoản ngân hàng bị phong tỏa.
 • Chênh lệch sổ sách kế toán sở hữu biên bản đối chiếu sở hữu ngân hàng, sở hữu những bảng cân đối số phát sinh.
 • Phản ánh không hợp lí những khoản rút quá số dư, gửi tiền, tiền lãi vay…
 • Người kí séc không phải là những thành viên được ủy quyền, phát sinh quá đa dạng nghiệp vụ chuyển tiền tại ngày khóa sổ để lợi dụng sự chậm trễ gửi giấy báo của ngân hàng.
 • Chuyển tiền sai đối tượng hay người nhận không với quan hệ kinh tế đối có đơn vị.
 • Tên người nhận trên giấy ủy nhiệm chi và tên đối tượng công nợ của nhà cung cấp không trùng nhau.
 • Không theo dõi nguyên tệ đối mang các khoản tiền gửi bằng ngoại tệ.
 • Chưa đánh giá lại số dư tiền ngoại tệ cuối năm hoặc áp dụng sai tỷ giá ngoại tệ khi đánh giá lại.
 • Chưa hạch toán đa số lãi tiền gửi ngân hàng hoặc hạch toán lãi tiền gửi NH không khớp sở hữu sổ phụ NH…
Một số rủi ro thường gặp trong kế toán tiền mặt, tiền gửi ngân hàng
5 (1) vote