Home / KẾ TOÁN TỔNG HỢP / Kiến thức kế toán tổng hợp

Kiến thức kế toán tổng hợp

TẬP HỢP LƯU Ý KHI LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Một số vấn đề lưu ý khi lập báo cáo tài chính, quyết toán thuế TNDN, TNCN nói chung: 1. Hạch toán lệ phí môn bài a, ghi nhận lệ phí môn bài: Nợ TK 6425 /có TK 3339 b, Nộp lệ phí môn bài hạch toán: Nợ TK 3339/ …

Đọc thêm

Một số lưu ý kiểm tra sổ liệu kế toán

Kiểm tra số liệu kế toán là một công việc quan trọng trong quá trình làm kế toán, dưới dây là một số lưu ý khi kiểm tra số liệu kế toán giúp bạn kiểm tra và soát xét số liệu nhanh và hiệu quả. 1. TK 111- Tiền mặt: …

Đọc thêm

Kế toán phải chịu trách nhiệm, rủi do như thế nào?

ke-toan-truong-chiu-trach-nhiem-phap-ly-va-rui-ro-nhu-the-nao

Bài viết dưới đây giúp giải đáp những vướng mắc về các vấn đề pháp lý cũng như tiết kiệm thời gian và công sức của bản thân Trách nhiệm của kế toán: Luật kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015 của Quốc hội, có giá trị hiệu lực vào ngày …

Đọc thêm