Home / KẾ TOÁN TỔNG HỢP / Kế toán tiền lương

Kế toán tiền lương

Quy trình tính lương và các khoản trích theo lương

Căn cứ để kế toán tiền lương tính lương và hạch toán tiền lương các khoản trích theo lương là bảng tính lương, bảng thanh toán tiền lương cho cán bộ công nhân viên tại doanh nghiệp. I- Quy trình hạch toán lương và các khoản trích nộp theo lương: …

Đọc thêm