Home / KẾ TOÁN TỔNG HỢP / Kế toán kho / Chức năng nhiệm vụ kế toán vật tư công trình

Chức năng nhiệm vụ kế toán vật tư công trình

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ  KẾ TOÁN VẬT TƯ CÔNG TRÌNH MÀ CÁC BẠN NÊN BIẾT

I, Công việc hàng ngày:

1, Nhận phiếu yêu cầu mua vật tư thiết bị từ các tổ đội, công trình.. Tập hợp, kiểm tra yêu cầu mua hàng, phối hợp bộ phận

2, Kho công trình kiểm tra yếu tố kỹ thuật trước khi mua hàng đồng thời đối chiếu số liệu tồn kho hiện tại trước khi tiến hành đặt hàng

3, Tìm nhà cung cấp, lấy báo giá, so sánh lựa chọn để có Nhà cung cấp phù hợp về giá cả, chất lượng, điều khoản thanh toán….

4, Đàm phán, thương lượng các điều khoản mua hàng với Nhà cung cấp

5, Lập hồ sơ và trình ký Nhà cung cấp được chọn, trình mẫu vật tư CĐT hoặc TVGS phê duyệt (nếu có yêu cầu)

6, Lập đơn hàng, hợp đồng khi đã được cấp trên xem xét và phê duyệt.

7, Theo dõi tiến độ giao hàng, nhận hàng.

8, Lập biên bản nghiệm thu, bàn giao vật tư hàng hóa về công trình.

9, Liên hệ các bộ phân liên quan đến vật tư: kho, ban chỉ huy công trường để đối chiếu và kiểm kê kho định kỳ hoặc khi có yêu cầu

10, Cập nhật thông tin liên quan đến Nhà cung cấp: Năng lực, sản phẩm, thời gian giao hàng, phương thức thanh toán….để đưa vào danh sách Nhà cung cấp.

11, Cập nhật, theo dõi, quản lý Xuất-Nhập –Tồn vật tư hàng hóa từ các kho của các công trình.

12, Đảm bảo cung cấp nguyên vật liệu, dịch vụ kịp thời theo yêu cầu của các công trình.

13, Giải quyết các vấn đề sai sót về chất lượng và số lượng trong quá trình mua hàng.

14,  Phối hợp với kế toán thanh toán để thanh toán đúng hạn cho nhà cung cấp, đảm bảo tiến độ vật tư cấp cho công trình.

15, Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của kế toán trưởng và ban giám đốc

16, Theo dõi và đối chiếu số vật tư cung cấp so với nhu cầu vật tư để kiểm soát việc thất thoát và lãng phí vật tư tại các công trình cũng như tại kho.

chuc-nang-nhiem-vu-cua-ke-toan-vat-tu-cong-trinh

II, Công việc cuối tuần:

1) Phối hợp với kỹ thuật, kho công trình Lập kế hoạch nhu cầu vật tư tuần tới (đợt tới) cho công trình

2) Gửi Báo cáo tồn kho vật tư ở các công trình về công ty

III, Công việc cuối tháng:

1) Lập báo cáo hàng tồn kho vật tư chốt đến ngày cuối cùng của tháng chi tiết từng loại vật tư cho từng công trình gửi Kế toán trưởng và Kế toán tổng hợp

2) Báo cáo biến động giá vật tư trong tháng gửi Kế toán trưởng và kế toán tổng hợp

IV, Bảo mật và lưu trữ tài liệu:

1) Lưu trữ toàn bộ hồ sơ mua hàng của công ty. 

2) Lưu trữ (01 bản) các biên bản giao nhận vật tư bàn giao về công trình

3) Lưu trữ các thông tin Nhà cung cấp

V, Quyền hạn và nghĩa vụ:

1) Có quyền yêu cầu bộ phận kỹ  thuật và kho giải trình số liệu lưu chuyển và sử dụng vật tư tại các kho công trình. 

2) Yêu cầu kỹ thuật cung cấp đầy đủ và cụ thể các thông số kỷ thuật và chủng loại vật tư cũng như khối lượng vật tư khi xét thấy việc đề xuất vật tư chưa phù hợp với tính chất công việc

3) Chịu trách nhiệm về việc kiểm kê, đối chiếu và xác nhận hàng hóa, vật tư, thiết bị tại các kho công trình và kho công ty. Khi phát hiện ra sai sót, thất thoát hoặc vật tư sử dụng không đúng mục đích dẫn tới thiệt hại về mặt tài chính cho công ty thì Kế toán vật tư, kho phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về thiệt hại đó.

P/s: Tùy quy mô, nhu cầu quản lý mỗi cty mà quy trình Kế toán vật tư có thể có sự thay đổi hoặc điều chỉnh các nội dung trên


Chức năng nhiệm vụ kế toán vật tư công trình
5 (1) vote