Home / TÀI LIỆU KẾ TOÁN / CÁCH HẠCH TOÁN VÀ SƠ ĐỒ CHỮ T TÀI KHOẢN 112 – TIỀN GỬI NGÂN HÀNG

CÁCH HẠCH TOÁN VÀ SƠ ĐỒ CHỮ T TÀI KHOẢN 112 – TIỀN GỬI NGÂN HÀNG

Tài khoản 112 dùng để phản tình hình biến động tăng , giảm các hoản tiền gửi không kỳ hạn tại ngân hàng. Chứng từ kế toán làm căn  cứ để hạch toán tài khoản 112” tiền gửi ngân hàng” là giấy báo nợ, giấy báo có, hoặc sao kê tài khoản sổ phụ ngân hàng kèm theo những chứng từ gốc ( UNC, Sec chuyển khoản, Sec bảo chi ….)

Kết cấu tài khoản 112- Tiền gửi ngân hàng

cach-hach-toan-va-so-do-chu-t-tai-khoan-112

Tài khoản 112 – Tiền gửi Ngân hàng, có 3 tài khoản cấp 2:

Tài khoản 1121 – Tiền Việt Nam: Phản ánh số tiền gửi vào, rút ra và hiện đang gửi tại Ngân hàng bằng Đồng Việt Nam.

Tài khoản 1122 – Ngoại tệ: Phản ánh số tiền gửi vào, rút ra và hiện đang gửi tại Ngân hàng bằng ngoại tệ các loại đã quy đổi ra Đồng Việt Nam.

Tài khoản 1123 – Vàng tiền tệ: Phản ánh tình hình biến động và giá trị vàng tiền tệ của doanh nghiệp đang gửi tại Ngân hàng tại thời điểm báo cáo.

  1. Sơ đồ chữ T Kế toán tiền gửi Ngân Hàng ( 1121)

cach-hach-toan-va-so-do-chu-t-tai-khoan-112-1

Ví dụ minh họa

1, Ngày 05/06/2020 Công ty rút 300 triệu  tiền gửi ngân hàng TP Bank về nhập quỹ tiền mặt.

Nợ TK 1111: 300 Tr

      Có TK 1121: 300Tr

2, Ngày 10/06/2020 Công ty nộp 1 tỷ tiền mặt vào tài khoản ngân hàng TP Bank.

Nợ TK 1121: 1 tỷ

       Có TK 1111: 1 tỷ

3, Ngày 19/06/2020 Công ty chuyển UNC thanh toán tiền Hóa đơn điện thoại số 0000125 Cho tổng công ty quân đội viễn thông viettel số tiền trước thuế 100 tr, thuế GTGT 10 tr.

Nợ TK 642: 100 tr

Nợ TK 1331: 10Tr

      Có TK 1121: 110 Tr

4, Ngày 30/6/2020 Công ty vận tải quốc tế thanh toán tiền công nợ mua hàng kỳ trước trả công ty số tiền là 500 tr

Nợ TK 1121: 500 tr

     Có TK 131: 500Tr

  1. Ngày 30/6/2020 Công ty mua 100 tấn xi măng PCB 40 công ty hoàng sơn, Giá trị tiền hàng 140tr, thuế gtgt đầu vào là 14tr, công ty thanh toán ngay bằng UNC

Nợ TK 152: 140tr

Nợ TK 1331: 14

     Có TK 1121:154 Tr

  1. Sơ đồ chữ T Tài khoản 1122-Tiền mặt ngoại tệ

cach-hach-toan-va-so-do-chu-t-tai-khoan-112-2

  1. Sơ đồ kế toán đánh giá lại vàng tiền tệ

cach-hach-toan-va-so-do-chu-t-tai-khoan-112-3

CÁCH HẠCH TOÁN VÀ SƠ ĐỒ CHỮ T TÀI KHOẢN 112 – TIỀN GỬI NGÂN HÀNG
5 (1) vote