Home / TÀI LIỆU KẾ TOÁN / CÁCH HẠCH TOÁN VÀ SƠ ĐỒ CHỮ T TÀI KHOẢN 211 – TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

CÁCH HẠCH TOÁN VÀ SƠ ĐỒ CHỮ T TÀI KHOẢN 211 – TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Tài khoản 211 dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động tăng, giảm của toàn bộ tài sản cố định hữu hình theo nguyên giá tại doanh nghiệp.

Căn cứ theo quy định tại điều 3 thông tư 45/2013/TT-BTC quy định tiêu chuẩn ghi nhận là tài sản cố định như sau:

Tài sản cố định hữu hình là tư liệu lao động có hình thái vật chất thỏa mãn các tiêu chuẩn của tài sản cố đinh tham gia vào nhiều chu kỳ kinh doanh của doanh nghiệp nhưng vẫn giữ nguyên hình thái vật chất ban đầu như: nhà xưởng, thiết bị máy móc, phương tiện vận tải….đồng thời thỏa mãn 3 tiêu chuẩn dưới đây:

 • Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản này;
 • Có thời gian sử dụng trên 1 năm trở lên;
 • Nguyên gái tài sản xác định một cách đáng tin cậy từ 30 triệu đồng trở lên.

Kết cấu tài khoản 211

 1. Sơ đồ kế toán TSCĐ hữu hình ( 211) tăng do mua ngoài dùng vào hoạt động SXKD 
 2. Sơ đồ kế toán TSCĐ hưu hình ( 211) mua ngoài theo phương pháp trả trậm, trả góp
 3. Sơ đồ kế toán TSCĐ Hữu hình mua dưới hình thức trao đổi

 

 1. Sơ đồ kế toán TSCĐ hữu hình tự sản xuất 

 

 1. Sơ đồ kế toán TSCĐ hữu hình tăng do xây dựng cơ bản hoàn thành
 2. Sơ đồ kế toán chi phí phát sinh sau khi ghi nhận ban đầu TSCĐ hữu hình

 

Ví dụ minh họa:

Công ty dịch vụ kế toán thuế 68 mua xe oto mazda 3 với thông tin như sau:

 • Giá trị xe ô tô chưa bao gồm VAT: 800.000.000 đồng
 • Lệ phí trước bạ: 40.000.000 đồng
 • Đăng ký xe : 10.000.000 đồng
 • Đăng kiểm xe: 1.000.000 đồng

Công ty thanh toán tiền xe bằng chuyển khoản, Công ty nộp lệ phí trước bạ, đăng kiểm xe bằng tiền mặt.

Định khoản

 • Giá trị xe oto:

Nợ  TK 211: 800.000.000

Nợ TK 1332: 80.000.000

Có TK  112: 880.000.000

 • Lệ phí trước bạ:

Nợ TK 211: 40.000.000

Có TK 3339: 40.000.000

 • Nộp lệ phí trước bạ:

Nợ TK 3339 : 40.000.000

Có TK 111: 40.000.000

 • Lệ phí đăng ký đăng kiểm xe

Nợ TK 211: 11.000.000

Có TK 111: 11.000.000

Tổng nguyên giá xe oto mazda 3= 800.000.000+40.00.000+11.000.000= 851.000.000

Chú ý: Tất cả các khoản chi phí phát sinh khi mua sắm tài sản cố định đều được cộng vào nguyên giá của tài sản.

 

Rate this post