CÁC LỖI KHI QUYẾT TOÁN THUẾ

Trong quá trình làm việc, soát xét, quyết toán nhiều doanh nghiệp, chúng tôi đã tổng kết lại những lỗi thường gặp khi quyết toán thuế. Dưới đây là chia sẻ về những lỗi thường gặp tại doanh nghiệp và một số cách xử lý giúp doanh nghiệp bạn hạn chế rủi ro về thuế khi quyết toán thuế tại doanh nghiệp.

A.Các lỗi thường gặp khi quyết toán thuế
1. Tồn quỹ tiền mặt quá nhiều
2. Âm quỹ tiền mặt quá nhiều, âm tiền gửi ngân hàng. Theo Quy định thì tiền mặt,tiền gửi ngân hàng luôn không âm.
3. Không nộp lệ phí môn bài đúng quy định
4. Không nộp tiền thuế GTGT, thuế TNDN đúng theo quy định.
5. Hàng hóa đã bán, chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng. Cung cấp dịch vụ đã hoàn thành, công trình đã nghiệm thu nhưng không xuất hóa đơn, trốn doanh thu.
6. Khách hàng thanh toán tiền dư có 131 nhiều năm. Kiểm tra đối tượng khách hàng tránh trường hợp bán hàng thu tiền không xuất hóa đơn.
7. Hóa đơn đầu vào trên 20 triệu thanh toán dùng tiền mặt.
8. Chi phí nguyên vật liệu vượt định mức quy định.
9. Chi phí tiền lương, phụ cấp, trợ cấp cao hơn so với quy định, không có trong quy chế, hợp đồng tại doanh nghiệp.
10. Chi phí chung cao hơn quy định.
11. Nhân công thời vụ không có bảng cam kết 23/CK-TNCN theo quy định tại TT 156/2013/TT-BTC hoặc cam kết 02/CK-TNCN theo quy định TT 92/2015/TT-BTC. Không khấu trừ thuế TNCN tại nguồn.
12. Hàng hóa, nguyên vật liệu mua vào không có hóa đơn chứng từ hợp pháp.
13. Không tính giá thành đơn vị cho từng sản phẩm công ty sản xuất, không theo dõi giá vốn theo từng công trình.
14. Kho nguyên vật liệu âm. Không có hóa đơn chứng từ đầu vào vẫn xuất hóa đơn đầu ra
15. Doanh nghiệp tồn kho quá lơn do xuất bán hàng hóa không xuất hóa đơn.
16. Hóa đơn ăn uống tiếp khách không có bill đi kèm
17. Trên hợp đồng không có phụ cấp tiền ăn, điện thoại, xăng xe nhưng trên bảng lương lại có.
18. Đưa chi phí lương giám đốc công ty TNHH 1 TV vào chi phí của doanh nghiệp.
19. Thu chi công nợ ghi sai đối tượng dẫn tới công nợ các bên sai.
20. Tiền mặt nhiều mà vẫn phát sinh chi phí lãi vay, không loại chi phí lãi vay tại doanh nghiệp.
21. Tài sản mua về không có hóa đơn chứng từ vẫn trích khấu hao và đưa vào chi phí tại doanh nghiệp.
B. Cách xử lý
1. Tồn quỹ tiền mặt nhiều
1.1 Thường khi góp vốn doanh nghiệp góp vốn ảo dẫn tới tiền mặt tồn quỹ nhiều
– Theo quy định: Thời hạn góp vốn từ năm 2014 trở về trước thoe luật daonh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 thời hạn góp vốn là 3 năm.
– Từ 2015 theo luật DN 68/2014/QH13 sử đổi bổ sung thời hạn góp vốn đủ theo đăng ký là 90 ngày.
1.2 Tiền mặt tồn quỹ nhiều có hệ lụy tới chi phí lãi vay không được tính vào chi phí được trừ nếu không chứng minh được số tiền tồn quỹ có mục đích sản xuất ngắn hạn.
– Chi phí lãi vay sẽ bị loại nếu tiền tồn quỹ nhiều mà doanh nghiệp lại đi vay
– Chi phí lãi vay sẽ bị loại tương ứng vốn điều lệ còn thiếu.
– Chi phí lãi vay với đối tượng không phải là tổ chức kinh tế, tổ chức tín dụng vượt mức 150% mức lãi suất cơ bản của NH nhà nước công bố.
1.3 Cách xử lý
– Giảm vốn điều lệ. Sẽ làm giảm năng lực khi làm hồ sơ năng lực của doanh nghiệp.
– Mua nhiều tài sản cố định đểm giảm quỹ
– Để tiền mặt tại quỹ nhưng sẽ loại chi phí lãi vay.
– Nếu dư do không hạch toán khoản chi phí không có chứng từ thì bạn lên bỏ sung vào sổ sách và loại các khoản chi phí đó ra chỉ tiêu B4 khi quyết toán thuế TNDN.
– Nếu dư do góp vốn thì bạn có thể làm phiếu chi tạm ứng, cho mượn, cho vay…. Nhưng lưu ý xem tại doanh nghiệp có đang đi vay không nhé!
– Hạch toán thiếu công nợ đã thanh toán, rà soát lại sổ sách đối chiếu công nợ.
2. Quỹ tiền mặt bị âm: Bạn hãy làm hợp đồng mượn tiền để bù đắp phần quỹ bị âm
3. Nộp lệ phí môn bài không đúng, nộp thuế TNDN,

Rate this post