Home / hongky

hongky

TẬP HỢP LƯU Ý KHI LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Một số vấn đề lưu ý khi lập báo cáo tài chính, quyết toán thuế TNDN, TNCN nói chung: 1. Hạch toán lệ phí môn bài a, ghi nhận lệ phí môn bài: Nợ TK 6425 /có TK 3339 b, Nộp lệ phí môn bài hạch toán: Nợ TK 3339/ …

Đọc thêm

Một số lưu ý kiểm tra sổ liệu kế toán

Kiểm tra số liệu kế toán là một công việc quan trọng trong quá trình làm kế toán, dưới dây là một số lưu ý khi kiểm tra số liệu kế toán giúp bạn kiểm tra và soát xét số liệu nhanh và hiệu quả. 1. TK 111- Tiền mặt: …

Đọc thêm

CÁC LỖI KHI QUYẾT TOÁN THUẾ

Trong quá trình làm việc, soát xét, quyết toán nhiều doanh nghiệp, chúng tôi đã tổng kết lại những lỗi thường gặp khi quyết toán thuế. Dưới đây là chia sẻ về những lỗi thường gặp tại doanh nghiệp và một số cách xử lý giúp doanh nghiệp bạn hạn …

Đọc thêm

MẪU LƯU TRỮ CHỨNG TỪ KẾ TOÁN TẠI DOANH NGHIỆP

Việt lưu trữ chứng từ khoa học là một việc làm cần thiết tại doanh nghiệp và đặc biệt quan trọng trong công việc kế toán.  Phòng tài chính kế toán cần có quy định và cách phân loại lưu trữ chứng từ để đảm bảo chứng từ được lưu …

Đọc thêm

Collection of premium WordPress themes