Home / KẾ TOÁN TỔNG HỢP / 12 hành vi trốn thuế, gian lận thuế mà Doanh nghiệp cần lưu ý

12 hành vi trốn thuế, gian lận thuế mà Doanh nghiệp cần lưu ý

Theo pháp luật thuế hiện hành đã quy định cụ thể hành vi trốn thuế gian lận thuế của người vi phạm, không phân biệt lỗi cố ý hay vô ý. Dưới đây là 12 hành vi trốn thuế, gian lận thuế mà daonh nghiệp cần lưu ý tránh gặp phải trong quá trình làm việc và khai báo thuế hàng tháng quý, năm.

 1. Không nộp hồ sơ đăng ký thuế; không nộp hồ sơ khai thuế: Theo Điểm a Khoản 1 Điều 13 Thông tư 166/2013/TT-BTC quy định: “Không nộp hồ sơ đăng ký thuế; không nộp hồ sơ khai thuế hoặc nộp hồ sơ khai thuế sau 90 ngày, kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định tại các Khoản 1, 2, 3 và 5 Điều 32 Luật quản lý thuế hoặc kể từ ngày hết thời hạn gia hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định tại Điều 33 của Luật quản lý thuế, trừ trường hợp quy định tại Khoản 6 Điều 9 Thông tư này và Khoản 9 Điều này”, cụ thể:

– Ngoài ra, hành vi không nộp hồ sơ khai thuế hoặc chậm nộp nhưng thuộc trường hợp quy định tại Khoản 6 Điều 9 và Khoản 9 Điều 13 Thông tư 166/2013/TT-BTC thì không bị coi là hành vi trốn thuế gian lận thuế.

– Theo Khoản 6 Điều 9 Thông tư 166/2013/TT-BTC: “Phạt tiền 3,5 triệu đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 02 triệu đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 05 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau:

+ Không nộp hồ sơ khai thuế nhưng không phát sinh số thuế phải nộp (Trừ trường hợp pháp luật có quy định không phải nộp hồ sơ khai thuế).

+ Nộp hồ sơ khai thuế tạm tính theo quý quá thời hạn quy định trên 90 ngày, kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế nhưng chưa đến thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm.

=> Như vậy, dù có hành vi chậm nộp hoặc không nộp hồ sơ nhưng nếu thuộc các trường hợp trên thì được xác định là hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế so với thời hạn quy định (Mức phạt thường là thấp hơn).

hanh-vi-tron-thue

– Theo Khoản 9 Điều 13 Thông tư 166/2013/TT-BTC:

– Trường hợp, người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế sau 90 ngày, kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, đã tự giác nộp đầy đủ số tiền thuế phải nộp vào ngân sách nhà nước trước thời điểm cơ quan thuế lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế thì bị xử phạt về hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế quy định Khoản 6 Điều 9 Thông tư 166/2013/TT-BTC.

– Trường hợp, người nộp thuế đã nộp hồ sơ khai thuế nhưng khai sai, gian lận thuế dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp, gian lận, trốn thuế thì ngoài việc bị xử phạt về thủ tục thuế còn bị xử phạt về khai thiếu thuế hoặc trốn thuế.

Hanh-vi-tron-thue

 1. Sử dụng hóa đơn chứng từ bất hợp pháp, Hóa đơn chưa có giá trị sử dụng để kê khai thuế nhằm giảm số thuế phải nộp,tăng số thuế được khấu trừ, được hoàn gian lận thuế.
 2. Hồ sơ thủ tục hủy hàng hóa vật tư không đúng quy định làm giảm nghĩa vụ thuế phải nộp.
 3. Lập hóa đơn sai về số lượng, giá trị hàng hóa, dịch vụ bán ra làm căn cứ kê khai nộp thuế thấp hơn thực tế.
 4. Không kê khai thuế, kê khai sai thiếu trung thực làm giảm số thuế phải nộp hoặc tăng giảm số thuế được hoàn, được miễn giảm của doanh nghiệp.
 5. Không xuất hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ hoặc ghi giá trị trên hóa đơn bán hàng thấp hơn giá trị thanh toán thực tế của hàng hóa, dịch vụ đã bán và bị phát hiện sau thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế.
 6. Sử dụng hàng được xét miễn thuế, miễn thuế không đúng mục đích mà khai báo chuyển mục đích sử dụng trong quá trình khai báo với cơ quan thuế.
 7. Sửa chữa, tẩy xóa chứng từ kế toán, sổ kế toán làm giảm số thuế phải nộp hoặc làm tăng số thuế được hoàn, số tiền thuế được miễn, giảm.
 8. Hủy bỏ chứng từ kế toán, sổ kế toán làm giảm số thuế phải nộp hoặc làm tăng số thuế được hoàn, số tiền thuế được miễn, giảm.
 9. Sử dụng hóa đơn chứng từ không hợp pháp , khai sai nhằm xác định sai số thuế phải nộp, số thuế được hoàn, khai sai nhằm mục đích gian lận, trốn thuế.
 10. Người nộp thuế đang trong thời gian xin tạm ngừng kinh doanh nhưng thực tế vẫn kinh doanh.
 11. Hàng hóa vận chuyển trên đường không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp.
12 hành vi trốn thuế, gian lận thuế mà Doanh nghiệp cần lưu ý
5 (1) vote